Lựa chọn Modem GSM/GPRS/3G/4G IP kết nối RS-232/485 hãng Four-Faith

30/06/2017

Tùy thuộc vào nhưu cầu sử dụng và thiết bị ngoại vi có sẵn, khách hàng có thể lựa chọn Modem GSM/GPRS/3G/4G IP kết nối RS-232/485 hãng Four-Faith cho ứng dụng M2M theo những thông tin chung sau

- Cổng kết nối thiết bị ngoại vi RS-232, RS-485

- Hạ tầng mạng viễn thông GPRS, WCDMA (3g), LTE (4G)

- Truyền dữ liệu IP, nhắn tin SMS (GSM)

F2X16 4G Data Terminal Unit

Four-Faith Provide 3G/4G Data Terminal Unit with RS232 RS485 RS422 and so on.

Models Serial Dimensions
F2116 GPRS DTU 2 RS232、1 RS485、1 ADC、2 I/O 91×58.5×22 mm
F2216 CDMA DTU 2 RS232、1 RS485、1 ADC、2 I/O 91×58.5×22 mm
F2416 WCDMA 3G DTU 2 RS232、1 RS485、1 ADC、2 I/O 91×58.5×22 mm
F2616 CDMA2000 1xEV-DO 3G DTU 2 RS232、1 RS485、1 ADC、2 I/O 91×58.5×22 mm
F2716 LTE/TD-SCDMA 4G DTU 2 RS232、1 RS485、1 ADC、2 I/O 91×58.5×22 mm
F2816 LTE/WCDMA  4G DTU 2 RS232、1 RS485、1 ADC、2 I/O 91×58.5×22 mm
F2A16 LTE/EV-DO DTU 2 RS232、1 RS485、1 ADC、2 I/O 91×58.5×22 mm

 

F2X03 IP Modem

Four-Faith F2X03 Cellular IP Modem (DTU) Build a bridge between data acquisition and application

Models Serial Dimensions
F2003 GSM Modem 1 RS232、1 RS485 91×58.5×22 mm
F2103 GPRS IP Modem 1 RS232、1 RS485 91×58.5×22 mm
F2203 CDMA IP Modem 1 RS232、1 RS485 91×58.5×22 mm
F2403 WCDMA (3G) IP Modem 1 RS232、1 RS485 91×58.5×22 mm
F2603 CDMA2000 1X EVDO IP Modem 1 RS232、1 RS485 91×58.5×22 mm

 

F2X14 Serial to GPRS/3G Modem

F2X14 Cellular IP modem Relying 4G / 3G / 2.5G public network, build a bridge between data acquisition and application.

Models Serial Dimensions
F2114 GPRS DTU 1 RS232、1 RS485、5 I/O 91×58.5×22 mm
F2214 CDMA DTU 1 RS232、1 RS485、5 I/O 91×58.5×22 mm
F2414 WCDMA 3G DTU 1 RS232、1 RS485、5 I/O 91×58.5×22 mm
F2614 CDMA2000 1xEV-DO 3G DTU 1 RS232、1 RS485、5 I/O 91×58.5×22 mm

 

F1X03 Industrial Modem

F1X03 Industrial Modem Support SMS, dial-up and CSD function

Models Serial Dimensions
F1003 Gsm Modem 1 RS232 91×58.5×22 mm
F1103 GPRS Modem 1 RS232 91×58.5×22 mm
F1203 CDMA Modem 1 RS232 91×58.5×22 mm
F1403 WCDMA Modem 1 RS232 91×58.5×22 mm
F1603 CDMA20001 X EVDO Modem 1 RS232 91×58.5×22 mm

 

F7x14 GPS IP Modem

Four-Faith Provide 2.5/3G/4G Cellular IP Modem with RS232 RS485 RS422 and so on.

Models Serial Dimensions
F7114 GPS+GPRS IP MODEM 1 RS232、1 RS485、5 I/O 91×58.5×22 mm
F7214 GPS+CDMA IP MODEM 1 RS232、1 RS485、5 I/O 91×58.5×22 mm
F7414 GPS+WCDMA IP Modem 1 RS232、1 RS485、5 I/O 91×58.5×22 mm

 

Tags :

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: