Mô hình lòng động thí nghiệm động lực học sông biển

24/12/2016

Công ty thiết bị đo lường và điều khiển là nhà cung cấp thiết bị tự động hóa, đo lường, điều khiển, phần mềm scada cho điều khiển và giám sát mô hình thí nghiệm

 

 

 

Tags :

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: