PISO-730-5V 32-channel isolated digital I/O (Input Logic High: 5~12 V) & 32-channel TTL digital I/O board

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Support the +3.3 V/+ 5 V PCI bus for PISO-730U
Support PCI Express x1 for PEX-730
16-channel Optically-isolated Digital Input
16-channel Optically-isolated Digital Output (Sink, NPN)
Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

PISO-730-5V 32-channel isolated digital I/O (Input Logic High: 5~12 V) & 32-channel TTL digital I/O board

 

 

 

Model Name PEX-730 PISO-730U PISO-730-5V
Isolated Digital Input
Isolation Voltage 3750 Vrms
Channels 16
Compatibility Optical
Input Voltage Logic 0: 0 ~ 1 V
Logic 1: 9 ~ 24 V
(Logic 1: Min. 7 V; Max. 30 V)
Logic 0: 0 ~ 1 V
Logic 1: 5 ~ 12 V
(Logic 1: Min. 3.5 V; Max. 16 V)
Input Impedance 1.2 KΩ, 1 W
Response Speed 4 kHz (Typical)
Isolated Digital Output
Isolation Voltage 3750 Vrms
Channels 16
Compatibility Sink (NPN), Open Collector
Output Capability 100 mA/+30 V for each channel @ 100% duty
Response Speed 4 kHz (Typical)
Non-isolated Digital Input
Channels 16
Compatibility 5V/TTL
Input Voltage Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
Response Speed 500 kHz 1.2 MHz (Typical)
Non-isolated Digital Output
Channels 16
Compatibility 5V/TTL
Output Voltage Logic 0: 0.4 V max.
Logic 1: 2.4 V min.
Output Capability Sink: 2.4 mA @ 0.8 V
Source: 0.8 mA @ 2.0 V
Response Speed 500 kHz 1.2 MHz (Typical)
General
Bus Type PCI Express x 1 3.3 V/5 V Universal PCI, 
32-bit, 33 MHz
5 V PCI, 32-bit, 33 MHz
Data Bus 8-bit
Card ID Yes(4-bit) -
I/O Connector Female DB37 x 1
20-pin box header x 2
Dimensions (L x W x D) 163 mm x 116 mm x 22 mm 180 mm x 105 mm x 22 mm
Power Consumption 600 mA @ +5 V
Operating Temperature 0 ~ 60 °C
Storage Temperature -20 ~ 70 °C
Humidity 5 ~ 85% RH, non-condensing

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: