X500 1-Port RS-232 (9-Pin) Expansion Board

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
1-Port RS-232 (9-Pin) Expansion Board
Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

X500 1-Port RS-232 (9-Pin) Expansion Board

 

   
   
     

 

Features

For use with 7188XA , 7188XC

Specifications

Parallel I/O:

  • RS-232 port : 1
  • COM :TXD, RXD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI,
    GND ( without case, for I-7188XA / I-7188XC )
  • COM : TXD, RXD, GND ( with case, for I-7188XC )
  • 16550 compatible
  • Internal FIFO : 16 bytes
  • Transmission speed: 115.2K BPS max.
  • Modem control
  • Isolated : none

Power Consumption: 0.4W

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: