X601 8MB Flash Expansion Module

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
8MB Flash Expansion Module
Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

X601 8MB Flash Expansion Module

 

Features

For use with 7188XA, 7188XB, 7188XC, 7188XG, 7188EX, and 7188EG controllers

Specifications

Flash Memory

  • Memory size : 8 M Bytes
    • Endurance : 1,000,000 Program/Erase Cycles
    • Data Retention : 10 years

Power Consumption: 0.4W

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: