Module giám sát nguồn PLC Cimon CM1-RPW

Thương hiệu: CIMON | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Module giám sát nguồn PLC Cimon CM1-RPW

Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

Module giám sát nguồn PLC Cimon CM1-RPW

Functions

  • CPU, power, base and communication redundancy available

  • Redundancy configuration derived from the base structure

  • In case of an error in the active CPU, the back-up CPU will switch to active status automatically

  • Test button to easily check and maintain the system

  • Network redundancy system is available

  • Less than 50ms to switch to back-up CPU

  • Expansion power redundancy available

Redundancy Module

Items

Configuration

Unit

Model

Redundancy
System

Power Redundancy

BASE

CM1-BS05S or Redundancy BASE

POWER

CM1-SPR

Power Monitor

CM1-RPW

CPU

All CPU types

System Redundancy

BASE

CM1-BS05A or etc

POWER

CM1-SPA or etc

CPU

CM1-XP1R

Redundancy Interface

CM1-RM01A

Redundancy Comm.

CM1-RC01A

Redundancy Cable

CM0-CBE

Power
&
System Redundancy

BASE

CM1-BS05S or Redundancy BASE

POWER

CM1-SPR

Power Monitor

CM1-RPW

CPU

CM1-XP1R

Redundancy Interface

CM1-RM01A

Redundancy Comm.

CM1-RC01A

Redundancy Cable

CM0-CBE

Download

Data sheets

Manual

CICON Version 6.10

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: