Industrial Sensor ICP DAS, Cảm biến đo môi trường thông minh (CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm, độ sương) kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi, Modbus RTU/TCP, MQTT

Bộ lọc

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: