Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, PM 2.5 CO, CO2, NH3, H2S, HCHO,

Bộ lọc

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: