ICP DAS Viet Nam, ICP DAS Vietnam, ICPDAS Vietnam, ICPDASVietnam

24/12/2016

MC&TT là nhà phân phối chính thức sản phẩm dịch vụ kỹ thuật của hãng ICP DAS tại Việt Nam

MC&TT cung cấp bộ thu thập dữ liệu công nghiệp, module truyền thông, tự động điều khiển và đo lường, v.v

 

Data Acquisition

Ethernet Switches

Touch Screen Controllers

Industrial Wireless Products

Converters & Gateways

Programmable Automation Controllers

Embedded Controllers / PLC Controllers

HMI & SCADA Solutions

Industrial PC’s and Monitors

Industrial Data Communications

DCS Systems

Power Supplies & Signal Conditioners

Quick Start Kits

Cables & Accessories

 

Tags :

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: