MN-SERVO-DAA Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with Spring Type Terminal Blocks for Delta ASDA-A/A2

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Maximum communication speed: 20 Mbps
● Maximum pulse output frequency: 6.6 Mpps
● Control up to 64 axes / line
● Multi-axes linear interpolation function
● 2-axes circular interpo
Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

MN-SERVO-DAA Distributed Motionnet Single-axis Motion Control Modules with Spring Type Terminal Blocks for Delta ASDA-A/A2

 

 

General
Communication Speed 2.5 M, 5 M, 10 M, 20 Mbps
Maximum Pulse Output Frequency 6.6 Mpps
Pulse Output Interface OUT/DIR, CW/CCW
Pulse Output Counter 28-bit
Encoder Interface CW/CCW, A/B phase
Encoder Counter 28-bit
Speed Profile Trapezoidal/S Shaped Acc/Dec Driving
Home Mode 13 Types
Mechanical Switch Input LMT+, LMT-, HOME, SD, EMG
Servo I/O Interface Input: ALM, RDY, INP
Output: SVON, ERC, ALM_RST
High-Speed Position Compare Output 5 V TTL or 24 V open collector
LED Diagnostics Communication state (Link, Error)
Mechanic Switch Input
Internal 3.3 V Power
Termination Resistor Switch
Operating Temperature 0 °C ~ + 60 °C
Storage Temperature -20 °C ~ +80 °C
Operating Humidity 10 ~ 85%, Non-condensing
Storage Humidity 5 ~ 95%, Non-condensing

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: