PCI-1602/8K/S 100KS/s 16-bit High Performance Analog and Digital I/O Board with DB-1825

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
100KS/s 16-bit High Performance Analog and Digital I/O Board with DB-1825
Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

PCI-1602/8K/S 100KS/s 16-bit High Performance Analog and Digital I/O Board with DB-1825

 

Features

The PCI-1602/1602F series is a family of high performance and high resolution data acquisition boards for the PCI bus. It features a continuous, 100KHz for PCI-1602 (200KHz for PCI-1602F), gap-free data acquisition under DOS and Windows. The PCI-1602 family has the same hardware architecture as PCI-1802L. The PCI-1602 provides 32-channel single-ended or 16-channel differential analog inputs. Like the PCI-1802 family, the PCI-1602 series features a "Magic Scan" function, M-function, X-function, and Continuous Capture function.

 • PCI bus (v2.1), 33MHz 5V 32-bit.
 • PCI-1602: 16-bit 100KHz A/D converter
 • PCI-1602F: 16-bit 200KHz A/D converter
 • PCI-1602/PCI-1602F:
  • 32 single-ended/16 differential inputs
  • 8K word FIFO buffer
 • The sampling rates of single channel or multiple channels is :
      PCI-1602 : 100K samples/s
      PCI-1602F : 200K sample/s
 • Three different external triggers:
  • post-trigger
  • pre-trigger
  • middle trigger
 • 16 digital input / 16 digital output channels
 • PCI-1602 provides programmable low gain: 0.5, 1, 2, 4, 8
 • Internal / external trigger.
 • Two 12-bit independent programmable DAC
  • 2 MHz throughput per channel (max)
 • 2.7 M word /high speed data transfer rate.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: