Soft-GRAF HMI

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Soft-GRAF HMI

Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

Soft-GRAF HMI

Soft-GRAF Studio is an HMI (Human Machine Interface) software developed by ICP DAS which allows user to create his colorful HMI application running with the control logic in the same XP-8147-Atom-CE6/8347-Atom-CE6/8747-AtomCE6, XP-8047-CE6/8347-CE6/8747-CE6, WP-8137/8437/8837, WP-8147/8447/8847, WP-5147/5147-OD and VP-25W7/23W7/4137 ISaGRAF PAC. User can edit the HMI screen by Soft-GRAF Studio using the graphical drag and drop operation. And use ISaGRAF to design the control logic by PLC Languages (Ladder, ST, FBD, ......).

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: