Phần mềm tạo COM ảo từ địa chỉ TCP IP ICP DAS VxServer

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

The VxServer is a virtual com middleware software. The VxServer with VxComm Driver can create virtual COM ports in Windows and maps them to the serial ports of the GT-541/M2M-710D/M2M-711D devices through the Ethernet, GPRS, 3G and Wi-Fi network. The user's RS-232 client programs need only to change to the virtual COM port to access the serial devices connected to the device servers through the network.

Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

Phần mềm tạo COM ảo từ địa chỉ TCP IP ICP DAS VxServer

Download

The VxServer is a virtual com middleware software. The VxServer with VxComm Driver can create virtual COM ports in Windows and maps them to the serial ports of the GT-541/M2M-710D/M2M-711D devices through the Ethernet, GPRS, 3G and Wi-Fi network. The user's RS-232 client programs need only to change to the virtual COM port to access the serial devices connected to the device servers through the network.
 Application

PLC remote maintenance application
 

Remote serial devices monitor application
 Features

  • Virtual Com middleware software
  • Up to 128 Virtual Com devices can be managed in VxServer and VxComm driver
  • Easy and quick to build a Virtual Com system
  • Windows-based software

 Software Architecture

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: