X560 8MB Flash and 3-channel RS-232 ( 3-Pin )

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
8MB Flash and 3 Channel RS-232 (3-Pin)
Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

X560 8MB Flash and 3-channel RS-232 ( 3-Pin )

 

     
 

 

Features

For use with 7188XA, 7188XB, 7188XG, 7188EX, and 7188EG controllers

Specifications

Flash Memory

 • Memory size : 8 M Bytes
  • Endurance : 1,000,000 Program/Erase Cycles
  • Data Retention : 10 years
 • RS-232 ports : 3
 • COM3 : TXD, RXD, GND
 • COM4 : TXD, RXD, GND
 • COM5 : TXD, RXD, GND
 • 16550 compatible
 • Internal FIFO : 16 bytes for each COM port
 • Transmission speed: 115.2K BPS max.
 • Isolated : none

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: