X561 64MB Flash with 3-port RS-232

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
X561 64MB Flash with 3-port RS-232
Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

X561 64MB Flash with 3-port RS-232 

 

 

Flash Memory

 • Memory size : 64 MB
  • Endurance : 1,000,000 Program/Erase Cycles
  • Data Retention : 10 years
 • RS-232 ports : 3
 • COM3 : TxD, RxD, GND For I-7188EX
 • COM4 : TxD, RxD, GND For I-7188EX
 • COM5 : TxD, RxD, GND For I-7188EX
 • 16550 compatible
 • Internal FIFO : 16 bytes for each COM port
 • Transmission speed: 115200 bps max.
 • Isolated : none

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: