X600 4MB Flash

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
4MB Flash Upgrade
Gọi +84 904251826 để được trợ giúp

X600 4MB Flash

 

Features

For use with 7188XA, 7188XB, 7188XG, 7188XC, 7188EX, and 7188EG controllers

Specifications

Flash Memory

  • Memory size : 4 M Bytes
    • Endurance : 1,000,000 Program/Erase Cycles
    • Data Retention : 10 year

Power Consumption: 0.3W

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: